Ocena funkcjonowania poznawczego lub osobowości.

Badanie neuropsychologiczne ma przede wszystkim na celu szczegółową ocenę funkcjonowania poznawczego – uwagi, pamięci, spostrzegania, zdolności językowych i innych. Jest użyteczne w różnicowaniu schorzeń z pogranicza psychiatrii i neurologii, choć najczęściej pozwala zaplanować proces rehabilitacji, a następnie weryfikować jego skuteczność.

Polecane jest przede wszystkim osobom, które:

  • podejrzewają u siebie trudności z koncentracją uwagi, pamięcią, występowały choroby otępienne w rodzinie;
  • doznały fizycznego udaru mózgu, przebyły udar lub operację neurochirurgiczną, na skutek czego zmieniła się ich mowa ( afazja), pamięć lub inne procesy psychiczne;
  • mają stwierdzoną chorobę neurologiczną (np. padaczkę, stwardnienie rozsiane, nowotwór w obrębie mózgu) i chcą monitorować sprawność poznawczą;
  • mają stwierdzone zaburzenia psychiczne (np. schizofrenię, zaburzenia organiczne) i obawiają się o zdolności intelektualne;
  • zastanawiają się nad celowością terapii pamięci lub innych funkcji poznawczych.

Badanie psychologiczne ma na celu ocenę osobowości – myślenia, przeżywania, zachowania (w relacjach z innymi, szkole/pracy, domu). Umożliwia poznanie mechanizmu utrzymujących się trudności natury psychicznej, a w niektórych przypadkach sformułowanie konkretnego rozpoznania.

Polecane jest przede wszystkim osobom, które:

  • niepokoją się o swoje zdrowie psychiczne;
  • doświadczają lęku, depresji, niezrozumienia ze strony innych;
  • oczekują diagnostyki różnicowej – określenia rodzaju zaburzenia czy trudności;
  • zastanawiają się nad celowością psychoterapii lub innych oddziaływań terapeutycznych (wsparcia psychologicznego, rehabilitacji psychiatrycznej).