Nowość w zakresie terapii osób z problemem alkoholowym.

Programy ograniczania picia są nową formą terapii. Podstawową przesłanką ich powstania jest założenie, że pacjenci, którym zaoferowano możliwość wyboru celu terapii mają większe szanse na sukces terapeutyczny, między innymi dlatego, że ludzie są bardziej skłonni do realizacji celów, które sami wybierają. Zalecenia opracowane zostały w zespole doradców ds. lecznictwa Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nasi terapeuci brali udział w szkoleniu uprawniającym do prowadzenia POP w Poradni.

Na czym polega?

Program ograniczania picia –  są to spotkania indywidualne lub grupowe nakierowane na wypracowanie zdyscyplinowanego wzoru picia alkoholu, zgodnego z ustalonym wspólnie z terapeutą planem picia, zawierającym zestaw zasad dotyczących używania alkoholu (ilość, częstość a nawet miejsca)

Dla kogo jest ten program?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie ponieważ kwalifikowanie do POP obejmuje pewne procedury przez które osoba zainteresowana powinna przejść. Zwykle odbywa się to na około 3 spotkaniach indywidualnych. 

A o to kilka wytycznych:

  • osoby pijące alkohol szkodliwie,
  • osoby uzależnione od alkoholu:
  • bez przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu,
  • nie akceptujące trwałej abstynencji jako celu terapii,
  • w początkowej fazie uzależnienia,
  • z  mniejszym nasileniem objawów uzależnienia,
  • doświadczające mniejszej ilości problemów związanych z piciem,
  • lepiej funkcjonujące społecznie,
  • młodsze

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do POP mogą brać udział w terapii nastawionej na utrzymywanie abstynencji.