Psychoterapia indywidualna polega na regularnych spotkaniach pacjenta z psychoterapeutą. Spotkania te nazywamy sesją psychoterapii lub sesją terapeutyczną. Początek psychoterapii to najczęściej sesja konsultacyjna – ustalenie okoliczności zgłoszenia, celu terapii i jej warunków.

Kolejne spotkania polegają na szczerej rozmowie klienta z terapeutą. Psychoterapia to zawsze proces dojrzewania, stopniowego uzyskiwania przez klienta gotowości i umiejętności do pracy nad sobą. To również rozwój relacji terapeutycznej – kontakt między terapeutą a klientem staje się w miarę terapii coraz głębszy i bardziej naturalny.

Aktywność psychoterapeuty w czasie sesji terapeutycznej jest uzależniona od podejścia w jakim pracuje, repertuaru technik i metod terapeutycznych jakimi dysponuje, jego indywidualnego stylu pracy oraz interpretacji przez niego aktualnych potrzeb i możliwości klienta. Głównie jesteśmy skoncentrowani na psychoterapii uzależnień, „syndromie współuzależnienia”, „syndromie DDA”, które są refundowane przez NFZ.

Prywatnie  prowadzimy terapię:

  • uzależnienia od alkoholu
  • uzależnienia mieszane ( alkohol i inne substancje psychoaktywne)
  • syndromu współuzależnienia oraz DDA
  • psychoterapię zaburzeń nerwicowych i depresyjnych
  • psychoterapię zaburzeń osobowości
  • psychoterapię krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniu aktualnych trudności pacjenta
  • psychoterapia osób z podwójną diagnozą ( choroba psychiczna i współistniejące uzależnienie od alkoholu)
  • konsultacje rodzinne osób, w których występuje choroba psychiczna
  • poradnictwo psychologiczne