Rozpoczynamy nabór do odpłatnej grupy terapeutycznej dla osób przejawiających problemy związane z alkoholem i/lub innymi substancjami psychoaktywnymi.

Przewidywany termin rozpoczęcia grupy po zakończeniu indywidualnych spotkań kwalifikacyjnych i zgłoszeniu odpowiedniej liczby chętnych. Wspólnie ustalimy dzień zajęć.